email

info@nairi.cz

socialni site

Usnesení

Usnesení

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Bc. Dorou Levovou v právní věci navrhovatele: AKOP CHODŽAJAN sídlem Úvoz 422/47, Veveří, 602 00 Brno
o návrhu na zápis Nairi Arménský spolek, Úvoz 422/47, Veveří, 602 00 Brno, do spolkového rejstříku takto:

V spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 29558

se zapisuje:


Místopředseda výboru: RAZMIK BESALJAN, dat. nar. 26. srpna 1986, r.č. 860826/4346 Varlhalova 395/9, Kohoutovice, 623 00 Brno


Místopředseda výboru: ARSEN KIZOCHJAN, dat. nar. 31. srpna 1974, r.č. 740831/9941 Kosmova 717/1 lc, Královo Pole, 612 00 Brno


Místopředseda výboru: HMAJAK OHANJAN, dat. nar. 20. listopadu 1980, r.č. 801120/9910 Královopolské Vážany 241,683 01 Rousínov


Počet členů: 4
Způsob jednání: Za Spolek jedná předseda výboru samostatně. V případě nepřítomnosti předsedy výboru jednají za Spolek společně dva místopředsedové výboru.

Den úpisu: Dnem nabytí právní moci

Odůvodnění:
Výrok tohoto písemného vyhotovení usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval, nemusí být odůvodnčn (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).
O náhradě nákladů řízení soud nerozhodoval, neboť užití ust. § 142 a násl. o.s.ř. nepřichází v rejstříkovém řízení pojmově v úvahu.

Poučení:
Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím nadepsaného soudu.

Brno 27. prosince 2023

Bc. Dora Levová v. r. vyšší soudní úřednice


Usnesení v PDF ke stažení