email

info@nairi.cz

socialni site

O nás

O nás

Nairi Arménský spolek

je občanské sdružení s cílem podporovat a rozvíjet multikulturní,

vzdělávací, sportovní a sociální prostředí v České republice.

Spolek realizuje svůj účel prostřednictvím různých aktivit a programů, které zahrnují:


Kulturní výměnu a osvětu:

Organizace kulturních festivalů, představení, koncertů a výstav.

Pořádání vzdělávacích akcí zaměřených na kulturní výměnu a tradice.

Workshopů, seminářů a přednášek o kultuře, tradicích, jídle, hudbě a tanci různých kultur.

Podpora zdravého vývoje dětí a mládeže a vytváření prostoru pro mezikulturní dialog.

Jazykovou podporu:

Poskytování jazykových kurzů pro cizince i české občany.

Spolupráce se školami na propagaci multikulturalismu a interkulturního porozumění.

Zajištění tlumočnických a překladatelských služeb pro komunikaci mezi různými kulturami.

Podporu integrace a vzdělávání:

Poskytování poradenských služeb pro nově příchozí přistěhovalce.

Pomoc při integraci cizinců prostřednictvím seznamování s českou kulturou.

Zajištění, hájení a prosazování práv cizinců.

Veřejné kampaně a oslovování veřejnosti:

Organizace veřejných debat a konferencí o multikulturalismu a diverzitě.

Propagace tolerance a respektu vůči odlišnostem.

Spolupráce s médii a šíření pozitivních příběhů o osobách z různých kultur.

Organizaci sportovních akcí a letních táborů pro děti a mládež:

Popularizace sportu a zdravého životního stylu.

Podpora dětí a mladistvých bez sociálního zázemí.

Spolek také vyvíjí veřejně prospěšnou činnost v oblastech jako je
podpora sociálně znevýhodněných osob, zdravotně postižených a ochrana přírody a krajiny.
Je určen pro všechny věkové kategorie a nenahrazuje lékařskou péči.

Členy výboru

Akop Chodžajan

Předseda spolků info@nairi.cz Tel:+420 777 076 007

Razmik Besaljan

Místopředseda spolků

Arsen Kizochjan

Místopředseda spolků

Hmajak Ohanjan

Místopředseda spolků